คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดอกไม้ภาวนา (๑๐ ธันวาคม)