คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภาวนาส่งท้ายปี : ภาวนาเพื่อชีวิต โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา (๒๗ ธันวาคม)