คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ศีลภาวนา:ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (งานเทศกาลเจริญสติ)