คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ศีลภาวนา : ตุ๊กตาน้องแทนใจ (งานเทศกาลเจริญสติ)