คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภาวนาส่งท้ายปี : อานาปานสติแบบย่อ (หลักสูตร ๑ วัน) ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๘ ธันวาคม)