คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภาวนาส่งท้ายปี : อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๒๙ ธันวาคม)