คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ "นัดพิเศษ" ส่งท้ายปี 2560