คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “การกลับมาแห่งศีลธรรม” (๑๘ มีนาคม)