คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู” (๒๒ เมษายน)