คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาลเจริญสติ (สวดมนต์ข้ามปี)