คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดูหนังหาแก่นธรรมสัญจร เชียงใหม่ “Die Tomorrow” กับ อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ และ เต๋อ นวพล ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑