คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๒ (๒๕ กุมภาพันธ์)