คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม