คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ศีลภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย