คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (เมษายน ๒๕๖๑)