คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๓