คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักตัวฉัน เพื่อดำรงอยู่กับเธอ : คุณค่าแห่งการดำรงอยู่