คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดปิ่นโต Go Next Life : สู่วิถีแห่งอมตธรรม ความไม่ประมาท