คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อธรรมดามาถึง พึงดำรงอยู่อย่างถูกต้อง : คุณค่าแห่งการจากลา