คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งสังฆะเพื่อการดับทุกข์