คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ศูนย์โอปะนะยิโก ชวนคุณมาน้อมความจริงสู่จิตใจ (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ)