คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Deep Listening & Dialogue (การฟังอย่างลึกซึ้ง)โดย เรือรบ นักเขียน (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ)