คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนาฯ ตอนบวชอยู่ที่บ้าน (๒.๑) (๒๔-๒๕ มีนาคม)