คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เสวนา "ชาวพุทธยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีความสุข ความเจริญ จริงหรือ" (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ)