คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน(๒๗ เมษายน)