คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรม อาสาเพลินธรรมนำชม *ต้องเข้าร่วมได้ทั้ง ๒ วัน* ๑๒-๑๓ พ.ค ๖๑