คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นกา(หลักสูตร ๑ วัน : ๒ พ.ค.)