คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑ วัน : ๓ พ.ค.)