คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โยคะ สติ บำบัด รุ่น ๑๖