คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๔ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร