คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ความตายออกแบบได้