คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด:ถักไม้กวาดภาวนา