คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน ตอน ก่อนอรุณเบิกฟ้า ณ ภพหน้า