คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอย...พุทธธรรม : บท นำ ชีวิต