คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดอกไม้ภาวนา (๑๒ สิงหาคม)