คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๑-๑๒ สิงหาคม)