คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : อยุธยาเมืองเก่า ให้ออเจ้า ได้เข้าใจ