คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา ตอน ภาวนาพระคุณแม่ ( ๑๑- ๑๒ สิงหาคม)