คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (สิงหาคม ๒๕๖๑)