คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดูหนังหาแก่นธรรม สวนโมกข์ไชยา สุราษฎร์ธานี "ฉลาดเกมส์โกง" กับ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ / ๑ ก.ย.