คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔(หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ) ณ สวนธรรมศรีปทุม (๙-๑๑ พฤศจิกายน)