คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม :ถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก