คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นไอติมชิความสุข (รอบผู้สูงวัย)