คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (เสาร์๕ พอดีคือความสุข)