คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทำน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้ กับอิ่มบุญ (เสาร์๕ พอดีคือความสุข)