คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เสวนา "พอดีคือความสุข ความสุขที่แท้จริงอยู่เหนือวัตถุ" กับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ อาจารย์เดชา ศิริภัทร และคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช (เสาร์๕ พอดีคือความสุข)