คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา อบรมภาวนาสำหรับสตรีแบบพักค้าง(๔ วัน ๓ คืน) ณ อาศรมวงศ์สนิท นครนายก (๑๒ -๑๕ ตุลาคม)