คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับสมัครอาสาช่วยทำโปสเตอร์กิจกรรม