คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา ตอน ตามรอยธรรมราชา (๒๒-๒๓ ก.ย.)