คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงใจสร้างสุข ภาคจิตตนคร (๒๕๖๑)